Vcházíme

Již odedávna se lidé při vstupu do svých příbytků potýkali s problémem, který zpočátku nebyl příliš významný, ale časem se stal natolik nezanedbatelný, že jej začali vážně řešit. Zejména v dobách špatného počasí, nebo pak v městech, postrádajících kanalizaci, přinášeli obyvatelé na své obuvi dovnitř samozřejmě také nečistotu nejrůznějšího druhu. Postupující civilizovanost vedla nejdříve k použití například větví jehličnanů nastlaných na zemi před vchodem, aby se na nich odstranila z obuvi alespoň hrubá nečistota – to byly vlastně první vstupní rohože.

Vývoj šel dál

Samozřejmě, že během staletí se potřeby měnily a v dobách zámků a renesančních domů už vznikala první řešení, založená ne pouze na přírodních materiálech nastlaných před vchodem. Tak vznikaly první opravdové vstupní rohože, čistidla, škrabadla bláta a podobně. Nakonec i v menších příbytcích chudších se ustálilo zařízení, označované obecně jako rohož. Používaly se opět přírodní materiály, ale již splétané či tkané do různé podoby s jediným účelem – zabránit vnášení nečistot do příbytků.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

</div>

<div class=